söndag, juni 21, 2009

Förändrade tider, samma tider.

Det var ett antal år sedan jag skrev här. Jag har sett att jag fått ett antal kommentarer sedan dess. Från diverse feminister men även spam. Det gör inget, för det tyder på att debatten finns där.:-)

En borgerlig regering har tillträtt. Det har inte hänt så mycket, det måste ha stått still.
Men vad betyder det som jag skrev i förra stycket? Sverige är Sverige, konsensusens land. Kvinnor blir förtryckta ((andra ord som är gångbara i dag är hinder, diskriminering, motarbetning (som t o m MUF-överste Niklas Wykman skriver)). Dagens feminister med MUF i spetsen talar om att kvinnor i styrelser och lokala partiorgan inte har mycket att säga till om. De har föresätts med postmodernitetens handbojor. Individualismen har blivit till rosa kollektivism.
Gudrun fick mycket pengar av Benny Andersson inför EU-valet 2009. Inga problem för min del. Det blev ju i alla fall redovisa i media.

Problemen med femininismdebatten finns varken på höger- eller vänsterkanten. De är två extremer. Vänstern säger att pappan kan amma, samtidigt som han gör mamman mycket illa. Högern säger att pappan inte kan så mycket om barnet. Han känner till sin roll som pappa desto mer ju äldre barnet blir. Speciellt efter att barnet lärt sig tala. Han är därför mer närvarande med barnet då.

Problemet är att det vi kallar mittenfåran älskar feminister. Vi har en liberal regering. En liberal regering i allmänhet och en liberal samtalston i synnerhet präglas av att åsikter bryts mot varandra. Så var det i riksdagen för ett decinneium sedan. Feministerna tycker inte om t ex Sabunis framspråk, hon svarar att hon inte är feminist, men för jämställdhet. Till sist bekänner hon färg. I utomståendes tolkning blir hon statsfeminist.

Problemet är att feminismen har stannat i de lägen där den är stark. Vårdnadstvister, boendeutredningar och genomskådning av fadern. Där visar så kallade utredningar att modern inte får vårdnaden p g a sitt kön, utan för att hon tagit huvudansvaret för barnen. Det är säkert så i vissa fall. Men vad händer om: modern aldrig tillåtit pappan att själva ta hand om de små?
Så är det i många fall. Där är en av rötterna till jämställdhetsproblem i Sverige anno 2009. Livet fungerar så att du inte båda kan äta hela kakan och ha den kvar.
Mig är det inte synd om!

9 Comments:

Blogger Mar said...

Eh, som av en slump hamnade jag pa din blogg. Inser att vi delar inte bara vissa asikter utan aven saker som fodelsestad, universitetsstad och vi ar lika gamla med. Nu vet ju inte jag var du bor, och jag har emigrerat for flera ar sedan. Men lite roligt iallafall...

Forstatt att skriva.. for det finns folk som vill lasa. Jag till exempel!!!

12:10 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är klart att det inte är synd om dig! Det är det ju aldrig om Anti-feminister som i någon slags hatisk ideologisk övertygelse alltid har rätt, vet allt och uttalar sig för allas lilla "lyckans egna smed".

Men säg, kan du definiera FEMINISM? Och kan du även nämna tre saker som feminismen i Sverige har gjort sämre och om du med hjälp av "dina stuider i Lund" kan ta en lite högre nivå även nämna tre saker som feminismen har gjort BRA i Sverige.

Kom igen... dig är det ju inte synd om trots att din pappa inte verkar ha haft hand om dig så visa vad du går för. Dvs om det inte är studier på Lunds komvux du bedriver.

Väntar...

8:25 fm  
Anonymous Emma said...

Det är inte synd om mig.

Hmm, begreppet "anti" betecknar vad man är emot. det är det enda. Du vet att jag inte gillar feminismen, men du har ingen aning om vad jag är för.

Att vara emot feminismen och andra extremkollektiva ismer innebär att man tar av sig det kollektivistiska oket och öppnar upp för kritiskt tänkande. Om du vill vara feminist så var det, det bryr jag mig inte ett skvatt om.

Jag kan definiera feminism. Jag gör det på samma sätt som feministen Lena Gemzöe: "en feminist är en person som anser att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp och att detta förhållande bör ändras".

En stor grupp förtrycker en annan stor grupp. Könsmaktordningen (Obs, att säga könsmaktsordningen är fel böjning)finns överallt och är den största konflikten som finns i samhället.Det förekommer ett tvåfrontskrig i Sverige. Nja, jag tror inte det, men om du vill tro att vi lever i en svartvit värld, där den ene stora gruppen förtrycker den andre så var så god. Jag ställer mig utanför. Det är bättre att låta var och en vara sin lyckas smed. Jag lever på mitt sätt och följer lagarna. De som vill leva i enlighet med feministiska doktriner för göra det, men de ska inte kräva att andra ska göra det.

Tre saker som "feminismen gjort sämre i Sverige":

1. Infört könsmärkta rekvisit i den svenska brottsbalken.
2. Kommit fram till att män är djur.
3. Hör samman med nummer 2. Alla män får stå syndabockar för all världens elände. Sådana åsikter är helt okej att framföra i detta avlånga land.

Tre bra saker:

1. Infört könsmärkta rekvisit i den svenska brottsbalken. Tala om att lyckas bra!
2. Kommit fram till att män(niskor) är djur.
3. Hör samman med nummer 2. Alla män står bakom all världens elände. Därav kan vi med "genusvetenskap", feministiska lagar och annan social ingenjörskonst skapa ett gott samhälle där alla är lyckliga.

Tycker inte du ska nedvärdera dem som läser på KOMVUX. Vet ej vad du har för bild av vuxna som läser där. Av mina tidigare texter märker du att det är paper från LU som jag postat.

Jag läser inte längre vid universitetet utan har nu arbetat i tre år. Det har inte på något vis påverkat mina värderingar.

Jag brukar föredra saklighet. Men det har inte du kommit med. Så jag förutsätter ett koherent resonemang från din sida. Lägg fram tre grundläggande och koherenta bevis på att vi lever i ett patriarkat!!!

8:14 em  
Anonymous Anonym said...

viagra jokes get viagra viagra overnight cialis super viagra purchase viagra 2007 viagra hmo buy viagra online uk where to buy viagra buy viagra in england herbal viagra reviews cheapest viagra viagra covered by insurance cialis super viagra viagra online cheap

10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Amiable fill someone in on and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.

9:20 fm  
Anonymous Anonym said...

Hej Emma!

Det du skriver är som en frisk fläkt vid kusten, mycket av den unkna feminismens förtryck försvinner när jag läser dina rader och ord för ord låter dem sjunka in i mig. Och ditt svar till anonym gällande feminism är som en lysande ledstjärna för både mig och så många andra.
Jag visste inte att det fanns kvinnor som du, så lite chockad är jag fortfarande ;-)

Hälsningar

Anton

PS..Skickar en kram över nätet!

2:48 em  
Anonymous Anonym said...

Exakt var kan jag hitta denna Weblog plattform?

10:46 fm  
Anonymous Anonym said...

As a great ԁеal as poѕsіble, mаkesure
that the off a stгong hypnotіsm of Wіntеrtimе, which mаkes exρlains why theу are so unωashed in
Winter-themеd gameѕ. ѕnаp
on "Scuffle puzzle" аnd thе is a tag, which haѕ a Clаndestіnе Webkіnz сode.

Тhе archaeοlogists haνe discoveгed Mahjong tіlesаnd now you Receiνe
а hуpοtheѕis to your lawn iѕ filled
wіth νarуing numbers pool
of vases. Added some neω items in Рugnа`s
itеm Вuild up if you run quіckeг, but you shοuld Direct
precautiοn not to misсue off platforms intο abуss.
All thе samе if you Travel temрlatе to Utoρіa to get startеd.


Alsо vіsit my web blog: www.opinionxchange.com

8:24 em  
Anonymous Anonym said...

Υou а simple task imρossible, softωare geniuses and forensic ԁetectiveѕ have steρped
up to hеlp you obtain your сеll phone
οwn informatiоn.

Here is my homepage :: Dien thoai

9:10 em  

Skicka en kommentar

<< Home